Michael Takeo Magruder (US/UK)

VR umetnost v post-digitalni dobi: estetska in kritična raziskovanja virtualnih tehnologij in kontekstov v sodobni umetnosti


Predavanje

V predavanju bo vizualni umetnik in raziskovalec Michael Takeo Magruder (ZDA/VB) govoril o svojem delu, pri katerem združuje virtualna okolja v realnem času in potopitvene tehnologije s sodobno umetniško prakso. Michael bo predstavil in razpravljal o lastnih mednarodno uveljavljenih projektih s tega področja, ki jih je skupaj s sodelavci realiziral v obdobju zadnjih dvajsetih let.

- Imaginarna mesta
- De/kodiranje apokalipse
- Podatkovno morje
- Vizije naših skupnih sanj


Delavnica

Na delavnici je vizualni umetnik Michael Takeo Magruder skozi izmenjavo izkušenj in diskusijo predstavil več svojih nagrajenih umetniških projektov, v katerih so uporabljene virtualne tehnologije ter VR očala zadnje generacije. Udeležence je povabil, naj s seboj prinesejo lastne VR projekte oz. koncepte v nastajanju ter se o njih pogovorijo mentorjem in ostalimi sodelujočimi.

Michael Takeo Magruder je vizualni umetnik in raziskovalec, ki deluje na področju digitalnih in novih medijev, med drugim z informacijami v realnem času, potopitvenimi okolji, mobilnimi napravami in virtualnimi svetovi. V svoji praksi raziskuje koncepte, kot so medijske kritike in estetsko novinarstvo, digitalni formalizem in računska estetika ter uporaba tehnologij in sistemov informacijske dobe za raziskovanje omreženega medijsko bogatega sveta. V zadnjih dvajsetih letih so bila Michaelova dela predstavljena na več kot 290 razstavah v 35 državah, obenem pa so njegove projekte podprle in sofinancirale številne institucije in javne galerije v Združenem kraljestvu, Združenih državah Amerike in ostalih državah Evropske unije.


www.takeo.org