Shourideh C. Molavi, Forensic Architecture

Kmetijsko vojskovanje v Gazi: raziskovanje sodobnih izraelskih kolonialnih praks


Predavanje analizira zgodovinsko uvedbo in trenutno vzdrževanje vzhodne 'meje' med okupiranim območjem Gaze in Izraelom po t. i. množičnem protestnem shodu vrnitve (Great March of Return), ki se je zgodil leta 2018. Ob upoštevanju več kot sedem desetletij trajajočega izraelskega naseljenskega kolonializma se je – z odrekanjem dostopa Palestincem do njihovih kmetijskih zemljišč, ponavljajočimi se vojaškimi spopadi, uničenjem obdelovalnih površin in njihovem izkoriščanju za pašnike ter najnovejšo prakso škropljenja s herbicidi iz zraka – izoblikoval 'varovalni pas' vzdolž meje Gaze z Izraelom. Med množičnim protestnim shodom je počasno nasilje postopne uvedbe meje doseglo svoj vrhunec v hitrem ubijanju človeških teles. S pomočjo raznih vizualnih in terenskih metodologij bo pogovor razkril povezavo med takšnimi oblikami nasilja ter lociral uničenje okolja, kakor tudi uničenje telesa, v prostoru in času. Pri tem avtorica preučuje načine, na katere je mogoče dokumentirati pričevanje zemlje (vzporedno s človeškimi pričevanji) ter s tem razkrinkati historični izbris državnih zločinov in razgaliti oblike trajajočega nasilja naseljenskega kolonializma.

Dr. Shourideh C. Molavi je pravnica in docentka za politične znanosti na American University v Kairu v Egiptu, specialistka za teorijo kritičnih stanj, obmejne prakse, državljanstvo, begunske študije ter mednarodno pravo na področju človekovih pravic. Več kot petnajst let deluje kot terenska raziskovalka, akademska inštruktorica ter pravna raziskovalka v Izraelu in Palestini. Imenovana je bila tudi za posebno raziskovalko Izraela in Palestine v agenciji Forensic Architecture.


forensic-architecture.org/investigation/herbicidal-warfare-in-gaza

Forensic Architecture, Herbicidna vojna v Gazi. Rezultati analize prikazujejo distribucijo koncentrata herbicida, ki po zraku potuje zahodno v notranjost Gaze. Vizualija: Forensic Architecture in Dr. Salvador Navarro Martinez.